مانتو جلو باز عربی مجلسی مدل 241

☑ چروک نمی شود.

☑ پرز نمی گیرد.

☑ ست شال خود را دارد.

☑ بادوام و با کیقیت است.

☑ از بهترین نوع پارچه های بازار کشور امارت تهیه شده است.


شماره تماس سفارش : 09023250305