بدون ریزش در سنگ ها
گل های سنگی رنگی بر روی پارچه ی مخمل کار شده
قسمت های ساده ی سنگی از تور بسیار باکیفیت بکار رفته
کلیه ی دیزاین کار دست میباشد
به همراه ست شال حریری سنگدار

جهت خرید این محصول با شماره 09023250305 تماس بگیرید