بسیار سبُک ویژه ی چهار فصل
ساخته شده از پارچه ی پولکی و کرپ ندا اصل کره ای
به همرا سِت شال بلند حریری خودش

جهت خرید این محصول با شماره 09023250305 تماس بگیرید