مانتو عربی جلو باز مجلسی مدل 244

چروک نمی شود.

پرز نمی گیرد.

ست شال خود را دارد.

بادوام و با کیقیت است.

از بهترین نوع پارچه های بازار کشور امارت تهیه شده است.


شماره تماس سفارش : 09023250305